RADIOAMATÉRSKÁ ŠKOLAŠkolu nebo chcete-li kurz operátorů, organizuje Dům dětí a mládeže Hradec Králové a radioklub OK1OHK v Autokempu Stříbrný rybník.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN JE PLÁNOVÁN VE DNECH 16. 4. 2015 nástup do 17:30 hodin, do 21. 4. 2014, složení zkoušek a oběd.

Přednášky budou denně od pátku do pondělí od 8:00 do 16:00 hodin.

V podvečerních a večerních hodinách pak bude probíhat práce na radiostanici.

V úterý od 9:00 hodin proběhne přezkoušení před komisí ČTÚ.

Všichni lektoři Vám jistě rádi zodpoví jakékoli otázky týkající se radioamatérského provozu. Kurz není pro úplné začátečníky. Předpokládá se, zvláště u zájemců o třídu A, alespoň základní znalost o radioamatérském provozu. Frekventanti budou mít možnost prakticky si vyzkoušet a natrénovat spojení jak na KV (80m). Majitelé vysokoškolského diplomu slaboproudého oboru, nechť si ho vezmou ke zkouškám sebou. Je možné, že budou zproštěni zkoušky z techniky.

Organizátoři i lektoři kurzu vyzývají ostatní OK a OM radioamatéry, aby svou zvýšenou aktivitou na výše uvedených pásmech v době konání kurzu a uskutečněnými QSO se stanicí OK1OHK podpořili frekventanty kurzu a umožnili jim tak navázat co největší počet spojení. Každé spojení bude potvrzeno speciálním QSL lístkem.

Poplatek za kurz je stanoven: 
poplatek dětská sleva do 18 let člen ČRK 450,- Kč
poplatek dětská sleva do 18 let, senioři nad 60 let       600,- Kč
poplatek účastníka 850,- Kč

Všechny poplatky budou hrazeny na účet DDM Hradec Králové na základě výzvy organizace.

Vaše přihláška bude akceptována, jakmile Vaše úhrada dojde na účet DDM.

Ubytování a stravování zajišťuje organizátor akce na základě požadavků účastníků. Celková cena ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře) v chatách s vlastní sprchou a WC je stanovena na cca 420,- Kč/ 1 den.

Bližší informace o ubytování najdete na http://www.stribrny-rybnik.cz

Zkoušky se budou konat formou testu pro obě třídy (A i N) současně, rozdíl je ve výběru a počtu otázek a při hodnocení v počtu potřebných bodů pro danou třídu. Tiskopis přihlášky ke zkouškám ČTÚ si vyplníte na místě. Na místě také obdržíte složenku na zaplacení poplatku pro ČTÚ.

Veškerá vzájemná komunikace bude probíhat pomocí elektronické pošty. Proto Vás prosíme o pozorné vyplnění kolonky "E-Mail", usnadní nám to vzájemnou komunikaci. Jakmile bude Vaše přihláška potvrzena, obdržíte kontaktní e-mail s tabulkou, ve které vyplníte požadované dny ubytování a dny stravování. Pokud se tak nestane do týdne, učiňte dotaz na organizátory proč. Pouze účastníci, kteří provedou úhradu ve stanoveném termínu, budou na ČTÚ nahlášeni ke zkoušce. Možné vrácení poplatku bude řešeno individuálně.

Organizátoři kurzu se zavazují, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro účel organizování tohoto kurzu. Po skončení této akce budou data vymazána.

Ze strany ČTÚ jsme byli upozorněni, že operátorská třída (A nebo N), kterou nahlásíte, bude u zkoušek závazná a nebude ji možné změnit.

Sledujte naše stránky další informace budou průběžně doplňovány na http://ok1ohk.barak.cz/?kurz .

Minimální počet účastníku školy je 20 osob (s uhrazenými poplatky). Na zkoušky je počet účastníků max. 30. Poplatek, pro organizátora, za vykonání zkoušky je stanoven na 300,- Kč.


Seznam přihlášených na jarni kurz radioamatérů
v Hradci Králové duben 2015

číslo

jméno a příjmení

Třída

 

1.

Miroslav Hartych

A

 

0

2.

Kateřina Hegrová

A

 

zaplaceno

3.

Petr Bulva

A

 

zaplaceno

4.

Miroslav Pecháč

A

 

zaplaceno

5.

Jaroslav Kroužil

A

 

zaplaceno

6.

Richard Špitt

A

 

zaplaceno

7.

Lubomír Stauder

A

 

zaplaceno

8.

Daniel Kos

A

 

zaplaceno

9.

Pavel Prýl

A

 

zaplaceno

10.

Jakub Folbrecht

A

 

zaplaceno

11.

Petr Pištělák

N

 

zaplaceno

12.

Jaroslav Drašnar

A

 

zaplaceno

13.

Petr Pokorný

A

 

zaplaceno

14.

Martin Pergl

A

 

0

15.

Michal Gubiš

A

 

zaplaceno

16.

Jiří Špetl

A

 

zaplaceno

17.

Luděk Mucalík

A

jen zkoušky  

zaplaceno

18.

Jaromír Blažke

N

 

0

19.

Václav Lojík

A

 

zaplaceno

20.

Zdeněk Citterberg

N

 

zaplaceno

21.

Bohumil Chalupa

A

 

zaplaceno

22.

Denisa Horová

A

jen zkoušky  

zaplaceno

23.

Vladimír Hofman

A

jen zkoušky  

zaplaceno

24.

Petr Kunz

A

jen zkoušky  

zaplaceno

25.

Gunther Mencel

A

 

0

26.

Martin Sejkora

A

 

0

27.

Roman Dušek

N

jen zkoušky  

zaplaceno

28.

Zdeněk Kopečný

A

 

zaplaceno

29.

Tomáš Coufal

A

jen zkoušky  

zaplaceno

30.

Mikulas Ganyicz

A

 

zaplaceno