RADIOAMATÉRSKÁ ŠKOLAŠkolu nebo chcete-li kurz operátorů, organizuje Dům dětí a mládeže Hradec Králové a radioklub OK1OHK v Autokempu Stříbrný rybník.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN JE VE DNECH 14. 4. 2016, nástup do 17,30 hodin, do 19. 4. 2016, složení zkoušek a oběd.

Přednášky budou denně od pátku do pondělí od 8:00 do 16:00 hodin.

V podvečerních a večerních hodinách pak bude probíhat práce na radiostanici.

V úterý od 9:00 hodin proběhne přezkoušení před komisí ČTÚ.

Všichni lektoři Vám jistě rádi zodpoví jakékoli otázky týkající se radioamatérského provozu. Kurz není pro úplné začátečníky. Předpokládá se, zvláště u zájemců o třídu A, alespoň základní znalost o radioamatérském provozu. Frekventanti budou mít možnost prakticky si vyzkoušet a natrénovat spojení jak na KV (80m). Majitelé vysokoškolského diplomu slaboproudého oboru, nechť si ho vezmou ke zkouškám sebou. Je možné, že budou zproštěni zkoušky z techniky.

Organizátoři i lektoři kurzu vyzývají ostatní OK a OM radioamatéry, aby svou zvýšenou aktivitou na výše uvedených pásmech v době konání kurzu a uskutečněnými QSO se stanicí OK1OHK podpořili frekventanty kurzu a umožnili jim tak navázat co největší počet spojení. Každé spojení bude potvrzeno speciálním QSL lístkem.

Poplatek za kurz je stanoven: 
poplatek dětská sleva do 18 let člen ČRK 480,- Kč
poplatek dětská sleva do 18 let, senioři nad 60 let       620,- Kč
poplatek účastníka 920,- Kč

Všechny poplatky budou hrazeny na účet DDM Hradec Králové na základě výzvy organizace.

Vaše přihláška bude akceptována, jakmile Vaše úhrada dojde na účet DDM.

Ubytování a stravování zajišťuje organizátor akce na základě požadavků účastníků. Celková cena ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře) v chatách s vlastní sprchou a WC je stanovena na cca 430,- Kč/ 1 den.

Bližší informace o ubytování najdete na http://www.stribrny-rybnik.cz

Zkoušky se budou konat formou testu pro obě třídy (A i N) současně, rozdíl je ve výběru a počtu otázek a při hodnocení v počtu potřebných bodů pro danou třídu. Tiskopis přihlášky ke zkouškám ČTÚ si vyplníte na místě. Na místě také obdržíte složenku na zaplacení poplatku pro ČTÚ.

Veškerá vzájemná komunikace bude probíhat pomocí elektronické pošty. Proto Vás prosíme o pozorné vyplnění kolonky "E-Mail", usnadní nám to vzájemnou komunikaci. Jakmile bude Vaše přihláška potvrzena, obdržíte kontaktní e-mail s tabulkou, ve které vyplníte požadované dny ubytování a dny stravování. Pokud se tak nestane do týdne, učiňte dotaz na organizátory proč. Pouze účastníci, kteří provedou úhradu ve stanoveném termínu, budou na ČTÚ nahlášeni ke zkoušce. Možné vrácení poplatku bude řešeno individuálně.

Organizátoři kurzu se zavazují, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro účel organizování tohoto kurzu. Po skončení této akce budou data vymazána.

Ze strany ČTÚ jsme byli upozorněni, že operátorská třída (A nebo N), kterou nahlásíte, bude u zkoušek závazná a nebude ji možné změnit.

Sledujte naše stránky další informace budou průběžně doplňovány na http://ok1ohk.barak.cz/?kurz .

Minimální počet účastníku školy je 15 osob (s uhrazenými poplatky). Na zkoušky je počet účastníků max. 30. Poplatek, pro organizátora, za vykonání zkoušky je stanoven na 300,- Kč.

Přihlášení zájemci na radioamatérskou školu


číslo

jméno a příjmení

Třída

 

1.

Eva Kučerová

A

 

 

2.

Pavel Vaněk

A

 

 

3.

Martina Kašpárková

A

 

 

4.

Martin Chmelík

A

 

 

5.

František Beránek

A

jen zkoušky

 

6.

Jan Růžička

A

 

 

7.

Marek Dudáš

N

 

 

8.

Zdeněk Jadrný

A

 

 

9.

Jan Bukovský

A

 

 

10.

Václav Polák

N

 

 

11.

Petr Novák

A

 

 

12.

Václav Jakeš

A

 

 

13.

Libor Staráček

A

 

 

14.

Petr Baudyš

A

 

 

15.

Václav Lojík

A

 

 

16.

Miroslav Hartych

A

 

 

17.

Vladimír Zýbar

A

 

 

18.

Stanislav Šlauf

A

 

 

19.

Jindřich Hőtzel

A

 

 

20.

Václav Příb

A

 

 

21.

Ondřej Nýdrle

A

 

 

22.

Vojtěch Hlubuček

A

 

 

23.

Václav Molík

A

 

 

24.

Pavol Orihel

A

 

 

25.

Lukáš Hajíček

A