MČR juniorů na VKV

Průběžné pořadí MČR juniorů na VKV - 2021
kategorie I. 144 MHz
  CALL BODY
1. OK1KCR 6138
2. OK1RDO 4982
3. OK1OHK 4334
4. OK2KYK 1725
5. OK1KEO 1482
     
kategorie II. 432MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 90
      
kategorie III. 144MHz-  FM
  CALL BODY
1. OK1RDO 597
     
karegorie IV. 432MHz-  FM
  CALL BODY
1. OK1RDO 39
Průběžné pořadí MČR juniorů na VKV - 2021
kategorie I. 144 MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 4982
2. OK1OHK 4334
3. OK1KEO 1482
     
kategorie II. 432MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 90
      
kategorie III. 144MHz-  FM
  CALL BODY
1. OK1RDO 597
   
karegorie IV. 432MHz-  FM
  CALL BODY
1. OK1RDO 39
Průběžné pořadí MČR juniorů na VKV - 2021
 

kategorie I. 144 MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 4982
2. OK1OHK 4334
3. OK1KEO 354
     
kategorie II. 432MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 90
      
kategorie III. 144MHz-  FM
  CALL BODY
1. OK1RDO 597
     karegorie IV. 432MHz-  FM
  CALL BODY
1. OK1RDO 39
Průběžné pořadí MČR juniorů na VKV - 2021
kategorie I. 144 MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 4982
2. OK1OHK 3790
     
kategorie II. 432MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 90
      
kategorie III. 144MHz-  FM
  CALL BODY
1. OK1RDO 597karegorie IV. 432MHz-  FM
  CALL BODY
1. OK1RDO 39
Průběžné pořadí MČR juniorů na VKV - 2021
kategorie I. 144 MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 4982
2. OK1OHK 2074
     
kategorie II. 432MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 90
      
kategorie III. 144MHz-  FM
  CALL BODY
1. OK1RDO 272karegorie IV. 432MHz-  FM
  CALL BODY
1. OK1RDO 39
Průběžné pořadí MČR juniorů na VKV - 2021
kategorie I. 144 MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 2980
2. OK1OHK 1201
     
kategorie II. 432MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 90
      
kategorie III. 144MHz-  FM
  CALL BODY
1. OK1RDO 272karegorie IV. 432MHz-  FM
  CALL BODY
1. OK1RDO 39
Průběžné pořadí MČR juniorů na VKV - 2021
kategorie I. 144 MHz
  CALL BODY
1. OK1OHK 1201
2. OK1RDO 880
     
kategorie II. 432MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 90
      
kategorie III. 144MHz-  FM
  CALL BODY
1. OK1RDO 272karegorie IV. 432MHz-  FM
  CALL BODY
1. OK1RDO 39
     
Nová pravidla MČR juniorů na VKV pro rok 2021

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ NA VKV
                                 Podmínky platné od 17. 1. 2021
Český radioklub vyhlašuje od 1. ledna 2021 Mistrovství ČR juniorů na VKV, a to v pásmu 144
MHz a 432 MHz.

Závod se koná každou třetí neděli v měsíci od 08.00 UTC do 11.00 UTC souběžně s Provozním
aktivem pro kategorii 1. a 2. Každou druhou sobotu v měsíci od 10:00 do 12:00 hodin místního času
souběžně s FM contestem pro kategorii 3. a 4.


SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
1. mládež do 18 let - 144 MHz (společně SO i MO) FM, SSB a CW
1N. mládež do 18 let držitel koncese třídy N - 144 MHz FM, SSB a CW
2. mládež do 18 let - 432 MHz (společně SO i MO) FM, SSB a CW
2N. mládež do 18 let držitel koncese třídy N - 432 MHz FM, SSB a CW
3. mládež do 18 let - 144 MHz (společně SO i MO) pouze FM
4. mládež do 18 let - 432 MHz (společně SO i MO) pouze FM


V celoroční soutěži může být hodnocen operátor (operátoři), který dosáhl v roce konání soutěže 18
let a mladší.


KÓD - předává se RS nebo RST, pořadové číslo spojení počínaje číslem 001 a WW-lokátor. Do
tohoto závodu platí i spojeni se stanicemi, které nezávodí a které nemusí, ale mohou předávat číslo
spojení. Tyto stanice musí soutěžící stanici předat RS nebo RST a WW lokátor. Do závodu lze
započítat s každou stanicí na každém soutěžním pásmu jedno platné spojení. Každá stanice smí mít
v jednom daném okamžiku na jednom pásmu pouze jeden signál.


BODOVÁNÍ: je stejné jako u Provozního aktivu (dále jen PA).

HLÁŠENÍ z jednotlivých kol se posílají nejpozději desátý den po závodě, na adresuvyhodnocovatele. Hlášení je totožné jako u PA.

Ke zpracování závodu je vhodné použít program Atlanta Locator od OK1DUO. Vyhodnocovatel
může požádat o zaslání deníku ke kontrole.


Každé kolo závodu bude vyhodnoceno zvlášť a na konci roku bude provedeno vyhodnocení
celoroční, do kterého budou každé soutěžící stanici v každé kategorii na každém pásmu započteny
výsledky z jednotlivých kol, ve kterých byla hodnocena. Zároveň bude zveřejňováno i průběžné
pořadí stanic v Mistrovství republiky. Průběžné pořadí bude zveřejňováno prostřednictvím webu
ČRK a na webu DDM Hradec Králové.


DIPLOMY obdrží všechny zúčastněné stanice v každé kategorii, stanice na prvních třech místech
věcné ceny, to v případě účasti minimálně pěti stanic. Diplomy a ceny budou předány stanicím na
setkání v Holicích v měsíci srpnu. Nevyzvednuté diplomy a ceny pak zaslány poštou.
Mistrovství ČR juniorů na VKV bude vyhodnocovat Radioklub OK1OHK, hlášení je třeba zasílat
na adresu:


Dům dětí a mládeže,
Radioklub OK1 OHK,
Rautenkrancova 1241,
500 03 Hradec Králové
E-mailem: "v.horak at barak.cz" nebo na "OK1ZHV at email.cz".

Průběžné pořadí MČR juniorů na VKV - 2021
kategorie I. 144 MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 880
2. OK1OHK 553
3.   0
4.   0
5.   0
     
kategorie II. 432MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 90
2.   0
3.   0
      
Celkové pořadí MČR juniorů na VKV - 2020
 

kategorie I.

144 MHz

  CALL BODY
1. OK1RDO 7464
2. OK1OHK 3127
3. OK1KEO 1468
4. OK1KMR 1344
5. OK1HZ 204
     

kategorie II.

432MHz

  CALL BODY
1. OK1RDO 198
Průběžné pořadí MČR juniorů na VKV - 2020
 

kategorie I. 144 MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 7464
2. OK1OHK 2903
3. OK1KEO 1468
4. OK1KMR 1344
5. OK1HZ 204
     
kategorie II. 432MHz
  CALL BODY
1. OK1RDO 198
2.   0
3.   0
      
Diplomy a poháry za rok 2019

Tak konečně. Všechny poháry a diplomy za MČR juniorů na VKV v roce 2019 jsou hotové a uložené v mé kanceláři.

 

Pokud někdo nutně potřebuje diplomy, mohu mu je naskenovat a popslat na dodaný email. Jinak vše budu předávat na HAM akcích. Zatím je jasné finále MČR technické soutěže v Pardubicích a Holice.

Poháry i diplomy mohu také nechat na sekretariátu ČRK k osobnímu převzetí. Kdyby to šlo poštou z ČRK neměl by tento krok logiku.

 

Hodně zdaru v roce 2020                                73!Vojta ok1zhv

Celkové pořadí MČR juniorů na VKV - 2019
kategorie I. 144 MHz
  CALL BODY
1. OK1KCR 25268
2 OK2KYK 5665
3 OK1OHK 1110
     
kategorie II. 432MHz
  CALL BODY
1. OK2KYK

343

VÝSLEDKY PROVOZNÍCH SOUTĚŽÍ

 Výsledky dětských závodů nebo kategorií najdete na níže uvedené adrese.

Jedná se o provozní soutěže.

 

http://www.crk.cz/CZ/RESULTC

http://vkvzavody.crk.cz/index.php?page=home

 

Výsledky velikonočního závodu najdete na

http://ok1kkt.cz/