Hlasový dávač

Jiří Čermák OK1FUM

Technické údaje

   Napájecí napětí:       stejnosměrné 12V / 70mA
   Doba záznamu:       CQ - 16sec. / QSL - 4sec.
   Výstupní úroveň:       100 až 700mV


Popis zapojení

Hlasový dávač je neocenitelnou pomůckou při vysílání, kde zastává funkci "papouška" při vysílání periodických relací, například výzvy do závodu, všeobecné výzvy, případně i relací při spojení MS. Výrazně šetří síly i čas operátora, který potom lépe stíhá další činnosti během vysílání jako třeba zápis do deníku, do přehledu spojení, nebo i hledání kláves na klávesnici staničního PC (můj případ).
Hlasový dávač je sestaven z běžně dostupných součástek, plošný spoj je navržen do "sériové" krabičky. Je osazen řečovým procesorem firmy Jablotron VM999, umožňující zaznamenat až 20 sekundovou relaci. Konstrukce je jednoduchá a zvládne ji i elektronicky méně zkušený amatér vysílač. Základem je obvod VM999 (nebo starší plně kompatibilní VM888). Jeho činnost je popsána v letáčku přibaleném k obvodu. Obvod je ovládán logikou vytvořenou z dvou integrovaných obvodů 4011. Činnost logiky je při základní znalosti číslicových obvodů zřejmá. Za zmínku stojí spouštěcí obvod s tranzistorem Q1. Do jeho báze jsou připojeny přes diody a přes RC obvod tvořený R 10k C M1 tlačítka CQ a QSL. Ten vytvoří mírné zpoždění spuštění obvodu VM999 pro včasnou adresaci části paměti (pin A7 pro sekci QSL). Tranzistor Q2 slouží ke krytí ztrát na směšovacích trimrech, které slučují signál z mikrofonu a z řečového procesoru. Tento zesilovač je napájen z KO RS. Při relaci z řečového procesoru je napájení vypnuto a tím je odpojen mikrofon od vstupu TCVRu. K ostatnímu asi není co dodat.
Všechny součástky dávače jsou umístěny na plošném spoji. Plošný spoj je jednoduchý a proto je použito několik drátových propojek. Obvod VM999 je vlastně hybridní obvod, umístěný na malém plošném spoji. Ten propojíme pájecími špičkami s plošným spojem. U obvodu musíme přerušit spojku vývodu A7 se zemí (viz přiložený leták). Tlačítka jsou použita z nabídky GES Electronics. LED diody jsou nízkospotřebové, červená pro REC a zelená pro PLAY. Ostatní součástky jsou běžné. Celý plošný spoj je umístěn do vhodné krabičky opatřené konektory k TCVRu a k mikrofonu. U TCVRu je vhodné do mikrofonního konektoru doplnit +12V pro napájení dávače. Mikrofon připojený k dávači je elektretový.

Nastavení dávače

spočívá pouze v nastavení výstupních úrovní z dávače do TCVRu. Výstupní úroveň je asi 100 - 700 mV a odpovídá zhruba citlivosti vstupu pro elektretový mikrofon. Vyzkoušeno s R2CW a NESCOM BMT-226. Při jiné citlivosti vstupu modulačního zesilovače je nutné zařadit na výstup příslušný odporový dělič. Trimry nastavíme stejnou úroveň modulace z mikrofonu a z dávače. Buďto pomocí generátoru, nebo třeba pomocí "ááááááááá". Často používané pískání do mikrofonu je na naprosto nevhodné. Nejprve si změříme výstupní výkon TCVRu při "áááááááá" do originálního mikrofonu. Trimry nastavíme stejnou úroveň "áááááááá" z mikrofonu dávače a z nahrávky "ááááááá" z dávače. Tím by mělo být základní nastavení hotovo a můžeme dávač zkusit na pásmu.

Obsluha

Nejdříve nahrajeme příslušné relace do paměti. Paměť je rozdělena na dvě části. Část QSL je 4sec a část CQ je 16 sec. Pokud se nepoužije část QSL, lze využít celou paměť pro část CQ, tedy 20 sec. Stisknutím obou tlačítek REC se spustí nahrávání do paměti CQ. Relace se namluví připojeným mikrofonem, bez stisknutého PTT a musí být dlouhá max.16 resp. 20 sec. Úroveň hlasitosti nahrávky je řízena automaticky obvodem VM999, ale je lepší si poslechem vyzkoušet vhodnou hlasitost mluvení. Část QSL se nahrává stisknutím QSL a obou tlačítek REC. Tlačítko QSL musíme stisknout dříve, nebo by jsme si vymazali část CQ. Tato část musí být dlouhá max 4 sec. Tlačítka REC jsou dvě a jsou zapojena v sérii, aby nedošlo při náhodném stisku jednoho k vymazání paměti. Relace v paměti zůstanou i při výpadku napájení.

Při provozu

Tlačítkem CQ spustíme relaci "výzva v závod, zde OK1XXX". Po ukončení relace CQ dávač čeká cca 3-4 sec a znovu spouští CQ. Pokud nám někdo na výzvu odpoví, dávač zastavíme buď tlačítkem STOP na dávači, nebo do 3-4 sec tlačítkem PTT na mikrofonu při odpovědi na zavolání. Po předání závodních kódů ukončíme spojení tlačítkem QSL, a dávač vyšle potvrzovací relaci - "potvrzuji 73 OK1XXX ". Potom čeká na další zavolání. Pokud nikdo nevolá, po 3-4 sec spustí sekci CQ, tedy "výzva v závod…". Dávač nám spojení potvrdí a my máme více času na zalogování spojení do deníku. To bylo použití dávače při závodech.
Lze ho využít i při běžném provozu pro volání všeobecné výzvy.
Obsluha je jednoduchá a již při prvním závodě si na dávač zvyknete. Díky velké úspoře času si budete říkat, že dnes to jde nějak pomalu i když budete mít rate 150. Dávače používáme na vysílacím středisku OK1KLX/OK6DX ve spojení s TCVRy R2CW a NESCOM BMT226. Jeden je ještě se starším obvodem VM788, kde je trochu jiná logika ovládání. Jeden taky dostal Olda OK1AID ke svým ...esátým narozeninám

Zapojení konektorů

TCVR:         MIKE:        
1     napájení + 12V 1     nezapojen
2     klíčování PTT 2     klíčování PTT
3     sluchátka nebo repro       3     sluchátka nebo repro
4     nezapojen 4     tlačítko STOP
5     mikrofon 5     mikrofon
6,7,8,9     zem 6,7,8,9     zem
                       
K1 a K2     vnitřní reproduktor            


Seznam součástek

R1 - R4,R8, R10, R11     0207    10k    C1     elyt     4µ7/16V
R5     0207    1M    C2,C3,C5,C9     elyt     10µ/16V
R6, R7     0207    1k    C6     elyt     47µ/35V
R9     0207    1M5    C7, C8, C11 - C14     kerko     100nF/35V
R12     0207    1k5    C15, C16     svitek     100nF/63V
R13, R14     0207    2k2    C7,C8,C11 - C14     Svitek     220nF/63V
     
D1, D2, D3, D5     dioda    1N4148    P1, P2     PT 6-L     4k7
D4     dioda    1N4007    Repro     45Ω     SPM 50/45
D6     LED 5mm    zelená 2mA    TL1 až TL6     tlač.     B6819
D7     LED 5mm    červená 2mA    X2     konekt.     D-SUB M09EU 90°
Q1, Q2, Q3     NPN BC238 (548) X1     konekt.     D-SUB F09EU 90°
IC2     modul    VM999    X2A     konekt.     D-SUB M09
IC3, IC4     CMOS    4011    X1A     konekt.     D-SUB F09
U2     stab.    78L05    Mikrofon     elektret     MCE 100

Schéma zapojení:

hubascema.jpg(215 kb)

Deska s plošnými spoji (142x70mm) a její osazení součástkami:

hubadesk.jpg(238 kb) hubaosaz.jpg(90 kb)