Tříhlasá siréna s majákem


Technické údaje

Napájení: 9V

Princip činnosti sirény

Siréna prakticky imituje signál
  1. požárního vozu,
  2. sanitní ambulance,
  3. dopravní bezpečnosti.
Jak je zřejmé ze schématu, jedná se o multivibrátor tvořený tranzistory Q6 až Q7 a kondenzátory C4 a C5, vytvářejícími základní kmitočet. T8 již pracuje jako nf koncový stupeň. Tranzistory Q4 a Q5 tento multivibrátor spouštějí. Délka periody je dána kapacitou kondenzátoru C8. Celkový náběh pak odpovídá kapacitě kondenzátorů C10 a C8. Pro signál S (sanitní) je rozhodující kapacita kondenzátoru C10. Dioda D4 blokuje střídavou složku pro náběh signálu P (požární vůz).

Princip činnosti majáku

Popisovaný tranzistorový maják napodobuje světelný maják používaný na střechách automobilů. Místo otáčejícího se odrazového plechu kolem svítící žárovky je použito tří střídavě blikajících LED diod.
Zařízení pracuje jako běžný astabilní klopný obvod. V každém časovém okamžiku jsou otevřeny vždy dva tranzistory a jeden zavřený. LED diody jsou umístěny mezi emitorem a kolektorem tranzistorů. Tím je zajištěno rozsvícení vždy jen jedné LED diody. Rychlost blikání lze měnit změnou kapacit kondenzátorů C1 až C3. Pokud by maják nechtěl fungovat, je potřeba naletovat rozběhový kondenzátor Cr mezi emitor a kolektor jednoho z tranzistorů Q1 až Q3 např. viz schéma.

Seznam součástek

C1     100µ/16V Q5     BC 238
C2     100µ/16V Q6     BC 238
C3     100µ/16V Q7     BC 238
C4     22n     keramika Q8     BC 307
C5     22n     keramika R1     4k7
C6     2µ2/50V R2     470
C7     10µ/50V R3     4k7
C8     22µ/50V R4     470
C9     100µ/16V R5     4k7
C10     220µ/16V R6     470
D1     LED 5mm R7     18k
D2     LED 5mm R8     47k
D3     LED 5mm R9     2k2
D4     1N4148 R10     470
D5     1N4004 R11     5k6
JP     JUMPS + propojka          R12     22k
Q1     BC 238 R13     39k
Q2     BC 238 R14     2k2
Q3     BC 238 R15     27
Q4     BC 238 R16     1k2
Rep     repro do sluchátek 32ohm/0.25W

Schéma zapojení:

schema.jpg(197 kb)

Deska s plošnými spoji (50x45mm) a její osazení součástkami:

deska.jpg(94 kb) osazeni.jpg(133 kb)