Vox - zvukem ovládaný spínač


Technické údaje

   Napájení:    12V / 50mA
   Výstup:    2x přepínací kontakt relé


Popis zapojení

Celé zařízení pracuje tak, že zvuk zachycený elektretovým mikrofonem je veden přes kondenzátor C2 na invertující vstup operačního zesilovače U3C. U tohoto zesilovače je ve zpětné vazbě zapojen odporový trimr P2, kterým je řízeno zesílení a tím i úroveň zvuku pro sepnutí relé. Odtud signál vede přes C1 a R8 do dalšího operačního zesilovače U3B. Zde je signál ještě jednou zesílen, ale bez možnosti regulace jeho zesílení. Zesílení U3B je dáno rezistory R4 a R8. Kondenzátor C10 zapojen paralelně k rezistoru R4 zlouží k omezení zesílení operačního zesilovače pro vyšší kmitočty zpracovávaného signálu. Takto zesílený a zpracovaný signál je usměrněn diodami D1 a D2 a filtrován kondenzátorem C4. Toto napětí ovládá tranzistor, který spíná LED diodu a relé K11. Dělič tvořený rezistory R2, R3 spolu s U3D zapojeného jako sledovač je získáno napětí 4V pro neinvertující vstupy operačních zesilovačů a pro napájení elektretového mikrofonu přes rezistor R7.
   K3, K6, K12    1. přepínací kontakt relé
   K4, K5, K13    2. přepínací kontakt relé
   K7    zem pro mikrofon
   K8    vstup mikrofonu
   K1    + 12V napájení
   K2    zem pro napájení


Seznam součástek

R1     4k7 C1, C2     1µ/50V
R2, R3, R5, R6     100µ/16V C3, C6     47µ/35V
R4     1M C4, C5     10µ/50V
R7, R9     10k C7, C8, C9     100n/35V     keramika
R8     5k6 C10     1n/35V     keramika
D1, D2, D3     1N4148 Q1     BC550
D4     1N4007 U2     78L08
D5     LED 5mm Red        U3     LM324N
P2     PT6-L 50k K11     RM83-1C0-12VOLT
Elektretový mikrofon     MCE 100        


Schéma zapojení:

Schema zapojení voxu

Deska s plošnými spoji (55x42mm) a její osazení součástkami:

Deska s plošnými spoji voxu Osazení voxu součástkami