Časová základna


Technické údaje

Napájení: 8 AŽ 12V / asi 300mA
Kmitočet krystalu: 10,000 MHz
Výstupní kmitočet: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 10MHz
Reset: možnost externího resetu

Princip činnosti časové základny

Oscilátor řízený krystalem tvoří dvě hradla NAND IC8a a IC8b. Další hradlo IC8d využijeme jako tvarovač signálu a oddělovací stupeň. Zbývající hradlo a to sice IC8c slouží jako oddělovač a negace pro externí reset. Ten je aktivní při úrovni 0 (L). Z výstupu tvarovacího a oddělovacího hradla IC8c lze odebírat kmitočet 10MHz a zároveň je zaveden do vstupu CKB IC1. Zde dojde k vydělení deseti a signál (teď už 1MHz) je veden do dalšího děliče deseti. Těchto děličů je celkem sedm. Výstup posledního děliče je přiveden na LED diodu D1 pro kontrolu činnosti oscilátoru a děličů. Při správné funkci zařízení by tato LED dioda měla blikat v rytmu 1Hz.
Stabilizaci napájecího napětí 5V potřebného pro správnou funkci časové základny zajišťuje integrovaný třísvorkový stabilizátor U1.
Pozor na správnou polaritu napájecího napětí. Zařízení nemá ochranu proti přepólování.

Seznam součástek

C1     33p      keramika         IC5     7490
C2     100n    keramika IC6     7490
C3     100n    keramika IC7     7490
C6     220µ/16V IC8     7400
C7     47µ/16V R1     1k8
D1     LED 5mm R2     1k8
IC1     7490 R3     1k8
IC2     7490 R4     1k8
IC3     7490 R5     560Ω
IC4     7490 U1     7805      TO 220
X1     krystal 10MHz    

Schéma zapojení:

Deska s plošnými spoji a její osazení součástkami: