Stabilizovaný zdroj s L200


Autor: František Chytráček, OK1 XFC
Zdroj je určen pro napájení amatérských elektronických zařízení a jejich odlaďování v dílně radiotechnika. Uvedené zařízení je typickou aplikací s obvodem L200. Pomocí propojek je možno nastavit napětí zdroje v rozmezí od 3V do 15V v krocích cca 1,5V. Výhodou je nastavitelné omezení proudu od 15mA do 1,5A. Vlastní konstrukce se skládá z můstkového usměrňovače tvořeného čtveřicí diod D1 - D4. Usměrněné napětí je vyhlazeno pomocí filtračních kondenzátorů C1, C5 a blokovacího kondenzátoru C3. Vyhlazené napětí je přivedeno na vstup obvodu L200 s regulací napětí pomocí děliče tvořeného rezistorem R1 a zvoleného rezistoru R2 - R9 a R20. Regulace proudu je realizována prostřednictvím děliče tvořeného rezistorem R10 a zvoleného rezistoru R11 - R19. Dioda D5 společně s rezistorem R18 zabezpečuje dostatečný úbytek napětí pro vnitřní komparátor regulace výstupního proudu, který je nastaven na 0,45V. Toto je potřebné zejména pro nízké hodnoty výstupního proudu. Výstupní napětí stabilizátoru je vyhlazeno a blokováno kondenzátory C2 a C4. Rezistor R17 tvoří trvalou zátěž výstupu pro správnou funkci stabilizátoru. Dioda D6 chrání výstup zdroje proti nežádoucímu přivedení napětí opačné polarity a případného zničení zdroje.
Hotový zdroj je možno umístit do hodné plastové krabičky. V tomto případě je výhodné nahradit JUMPERy otočnými přepínači na panelu přístroje.

Seznam součástek:

R1     3k9     0207      R20     1k     0207     
R2     920Ω     0207      C1     1000µ     35V     
R3     1k2     0207      C2     4µ7     50V     
R4     1k8     0207      C3     100n     50V/ker.     
R5     2k4     0207      C4     100n     50V/ker.     
R6     3k6     0207      C5     1000µ     35V     
R7     5k1     0207      D1     1N5408          
R8     6k2     0207      D2     1N5408          
R9     56k     0207      D3     1N5408          
R10     100Ω     0207      D4     1N5408          
R11     12Ω     0207      D5     1N5408          
R12     22Ω     0207      D6     1N5408          
R13     36Ω     0207      IC1     L200C     TO220/5     
R14     68Ω     0207      JP1     RM 2.54     9 polí     
R15     100Ω     0207      JP2     RM 2.54     7 polí     
R16     180Ω     0207      Jumper          2 kusy     
R17     10k     0207      Chladič          1 kus     
R18     1,5Ω 5W     208-8      šrouby samořezné 3x8     3 kusy     
R19     330Ω     0207      vodič délka 20cm     4 kusy     

Schéma zapojení:

Zdrojsch.jpg(210 kb)

Deska s plošnými spoji (112x49mm):

DPSzdr.jpg(149 kb)

Osazení zdroje součástkami:

Zdrojosaz.jpg(171 kb)